.

Hướng dẫn chơi Mi Baccarat tại big bet casino

Quy tắc Mi Baccarat và Baccarat hầu như giống nhau, áp dụng cách chơi chia bài trước rồi đặt cược sau, đây là loại bài poker được ưa chuộng bậc nhất trong sòng bài. Điều đặc biệt của trò chơi này là bất luận người chơi có đặt cược hay không thì đều được tiến hành nặn bài, mang đến cảm giác phấn khích trong quá trình chơi.
● Cách chơi Mi Baccarat trên big bet casino
 1. Khi bắt đầu mỗi ván bài Dealer sẽ dựa vào thể lệ để chia bài (mặt bài úp xuống), theo thứ tự nhà Con, nhà Cái mỗi bên chia 2 lá bài, chia thêm 2 lá bài tại vị trí kéo bài, nếu ván đó chỉ kéo 1 lá bài, thì lá bài còn lại sẽ trở thành lá bài thứ nhất của nhà Con được sử dụng trong ván tiếp theo. Tương tự như vậy, mỗi ván mới trên bàn luôn có 6 lá bài tương ứng với vị trí của nó.
 2. Người chơi có 17 giây để tiến hành đặt cược, khi thời gian đặt cược kết thúc bất luận người chơi có hay không có đặt cược thì vẫn có thể nặn bài, sau khi quá trình nặn bài kết thúc Dealer sẽ mở bài đồng thời xác nhận kết quả của ván bài.
● Hướng dẫn thao thác nặn bài

 1.  Bấm mở bài, lá bài sẽ trực tiếp được mở ra.
 2.  Bấm một lần, hướng lá bài sẽ xoay sang phải một góc 90 độ.
 3.  Sử dụng chuột trái click giữ vào mũi nhọn không buông đồng thời di chuyển Con chuột.
 4.  Có thể bấm phím phóng to và thu nhỏ để thay đổi kích thước khung nặn bài.

Phương pháp chơi Mi Baccarat cổ điểnTừ đại sảnh vào trò chơi Mi Baccarat thì sẽ mặc định là chế độ Mi Baccarat ăn đủ, lúc này có thể thông qua nút bấm Baccarat cổ điển để chuyển đổi qua Mi Baccarat cổ điển ; khi đang chơi Mi Baccarat cổ điển có thể thông qua nút bấm Mi Baccarat ăn đủ để quay trở lại Mi Baccarat ăn đủ. Trước khi chưa tiến hành đặt cược, bạn có thể chuyển đổi tùy ý chế độ Baccarat cổ điển hoặc Baccarat ăn đủ để tiến hành đặt cược. Một khi đã đặt cược rồi thì phải hủy đơn cược hoặc kết toán xong đơn cược thì mới có thể tiến hành chuyển đổi.

● Quy tắc kéo bài
Tổng số điểm 2 lá đầu nhà Con Nhà Con Tổng số điểm 2 lá đầu nhà Cái Nhà Cái Chú thích nhà Cái kéo bài
0 Kéo bài 0 Kéo bài
1 Kéo bài 1 Kéo bài
2 Kéo bài 2 Kéo bài
3 Kéo bài 3 Kéo bài Nếu nhà Con kéo lá bài thứ 3 là lá 8 thì không cần kéo bài.Nếu nhà Con kéo lá thứ 3 là lá 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9 thì phải kéo bài.
4 Kéo bài 4 Kéo bài Nếu nhà Con kéo lá bài thứ 3 là lá 0. 1. 8. 9 thì không cần kéo bài.Nếu nhà Con kéo lá thứ 3 là lá 2. 3. 4. 5. 6. 7 thì phải kéo bài.
5 Kéo bài 5 Kéo bài Nếu nhà Con kéo lá bài thứ 3 là lá 0. 1. 2. 3. 8. 9 thì không cần kéo bài.Nếu nhà Con kéo lá thứ 3 là lá 4. 5. 6. 7 thì phải kéo bài.
6 Không Kéo bài 6 Nhà Con không kéo thì không kéo Nếu nhà Con kéo lá bài thứ 3 là lá 6. 7 thì phải kéo bài.Nếu nhà Con kéo lá bài thứ 3 là lá 0. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 9 thì không phải kéo bài.
7 Không Kéo bài 7 Không Kéo bài
8 Bài chuẩn, thắng thua liền 8 Bài chuẩn, thắng thua liền
9 Bài chuẩn, thắng thua liền 9 Bài chuẩn, thắng thua liền

※ Nếu nhà Cái và nhà Con (hai lá bài đầu) là 6 điểm hoặc 7 điểm thì lập tức phân thắng thua (nếu 2 bên có số điểm 6 hoặc 7 thì được xem là hòa).※ Ghi chú nhà Cái kéo bài: lá bài thứ 3 của nhà Con là quân bài thứ 3 của nhà Con, chứ không phải là tổng số 3 lá bài.

● Biểu tỉ lệ Mi Baccarat cổ điển

Vị trí đặt cược Mi Baccarat (cổ điển): Cái thắng, Con thắng, Hòa, Cái đôi, Con đôi, Tài, Xỉu, Cái Lẻ, Cái Chẵn, Con Lẻ, Con Chẵn, Cái bài chuẩn, Con bài chuẩn, Đôi bất kỳ, Đôi hoàn mỹ, Cái Long Bảo, Con Long Bảo.

Đặt cược Tỉ lệ Tiền lai Thuyết minh
Cái thắng 1 đền 0.95 5% Tổng điểm số nhà Cái lớn hơn nhà Con, mở ra kết quả là hòa thì sẽ hoàn trả tiền cược của ván cược đó.
Con thắng 1 đền 1 Tổng điểm số nhà Con lớn hơn nhà Cái, mở ra kết quả là hòa thì sẽ hoàn trả tiền cược của ván cược đó.
Hòa 1 đền 8 Tổng số điểm 2 nhà bằng nhau.
Cái Đôi 1 đền 11 Hai lá bài đầu nhà Cái giống nhau thì gọi là Cái đôi ví dụ: 8 cơ, 8 rô.
Con Đôi 1 đền 11 Hai lá bài đầu nhà Con giống nhau thì gọi là Con đôi ví dụ: K chuồn, K bích.
Tài 1 đền 0.54 Tổng số lá bài Cái/Con (bao gồm kéo bài) là 5 hoặc 6 lá thì được xem là Tài.
Xỉu 1 đền 1.5 Tổng số lá bài nhà Cái/Con trong mỗi ván là 4 lá (không bao gồm kéo bài) thì được xem là Xỉu, không kéo bài là Xỉu.
Cái Lẻ 1 đền 0.94 Sau khi cộng số điểm tất cả lá bài mỗi ván của nhà Cái (bao gồm kéo bài) là Lẻ thì sẽ là Lẻ.
Cái Chẵn 1 đền 0.94 Sau khi cộng số điểm tất cả lá bài mỗi ván của nhà Cái (bao gồm kéo bài) là Chẵn thì sẽ là Chẵn.
Con Lẻ 1 đền 0.96 Sau khi cộng số điểm tất cả lá bài mỗi ván của nhà Con (bao gồm kéo bài) là Lẻ thì sẽ là Lẻ.
Con Chẵn 1 đền 0.9 Sau khi cộng số điểm tất cả lá bài mỗi ván của nhà Con (bao gồm kéo bài) là Chẵn thì sẽ là Chẵn.
Cái bài chuẩn 1 đền 3.5 Tổng hai lá bài đầu của nhà Cái là 8 hoặc 9 điểm thắng nhà Con sẽ là Cái bài chuẩn.
Con bài chuẩn 1 đền 3.5 Tổng hai lá bài đầu của nhà Con là 8 hoặc 9 điểm thắng nhà Cái sẽ là Con bài chuẩn.
Đôi bất kỳ 1 đền 5 Hai lá bài đầu của nhà Cái hoặc Con có điểm số giống nhau sẽ là Đôi bất kỳ.
Đôi hoàn mỹ 1 đền 25 Hai lá bài đầu của nhà Cái hoặc Con có điểm số và nước bài giống nhau sẽ là Đôi hoàn mỹ.
Con Long Bảo 1 đền 30 Điểm số chênh lệch giữa nhà Cái Con, tối đa 1 đền 30
Cái Long Bảo 1 đền 30 Điểm số chênh lệch giữa nhà Cái Con, tối đa 1 đền 30

● Hòa, đặt cược (Con bài chuẩn/Cái bài chuẩn), bất luận kết quả đặt cược hòa nhau bởi loại (Bài chuẩn/không phải bài chuẩn) thì đều sẽ thua tiền cược.

● Quy tắc Mi Baccarat ăn đủ
Quy tắc và cách chơi của Baccarat ăn đủ với Baccarat cổ điển đa phần là như nhau, sự khác biệt với nhau là ở chỗ nhà Cái không thu tiền lai, tức là khi nhà Cái thắng thì tỉ lệ đền là 1 : 1 (nếu nhà Cái 6 điểm lớn hơn nhà Con thì khi đặt nhà Cái tỉ lệ đền sẽ là 1 : 0.5). Đồng thời tăng thêm vị trí cược Super6.
● Biểu tỉ lệ Mi Baccarat ăn đủ

※ Khi nhà Cái 6 điểm lớn hơn nhà Con thì đặt cược nhà Cái sẽ 1 đền 0.5Vị trí đặt cược Mi Baccarat (ăn đủ): Cái thắng, Con thắng, Hòa, Cái đôi, Con đôi, Cái Long Bảo, Con Long Bảo, Cái bài chuẩn, Con bài chuẩn, Đôi bất kỳ, Đôi hoàn mỹ, Cái Lẻ, Cái Chẵn, Con Lẻ, Con Chẵn, Tài, Xỉu, Super6.

Đặt cược Tỉ lệ Thuyết minh
Cái thắng 1 đền 1 Tổng điểm số nhà Cái lớn hơn nhà Con, mở ra kết quả là hòa thì sẽ hoàn trả tiền cược của ván cược đó.
Con thắng 1 đền 1 Tổng điểm số nhà Con lớn hơn nhà Cái, mở ra kết quả là hòa thì sẽ hoàn trả tiền cược của ván cược đó.
Hòa 1 đền 8 Tổng số điểm 2 nhà bằng nhau.
Cái Đôi 1đền 11 Hai lá bài đầu nhà Cái giống nhau thì gọi là Cái đôi ví dụ: 8 cơ, 8 rô.
Con Đôi 1 đền 11 Hai lá bài đầu nhà Con giống nhau thì gọi là Con đôi ví dụ: K chuồn, K bích.
Tài 1 đền 0.54 Tổng số lá bài Cái/Con (bao gồm kéo bài) là 5 hoặc 6 lá thì được xem là Tài.
Xỉu 1 đền 1.5 Tổng số lá bài nhà Cái/Con trong mỗi ván là 4 lá (không bao gồm kéo bài) thì được xem là Xỉu, không kéo bài là Xỉu.
Cái Lẻ 1 đền 0.94 Sau khi cộng số điểm tất cả lá bài mỗi ván của nhà Cái (bao gồm kéo bài) là Lẻ thì sẽ là Lẻ.
Cái Chẵn 1 đền 0.94 Sau khi cộng số điểm tất cả lá bài mỗi ván của nhà Cái (bao gồm kéo bài) là Chẵn thì sẽ là Chẵn.
Con Lẻ 1 đền 0.96 Sau khi cộng số điểm tất cả lá bài mỗi ván của nhà Con (bao gồm kéo bài) là Lẻ thì sẽ là Lẻ.
Con Chẵn 1 đền 0.9 Sau khi cộng số điểm tất cả lá bài mỗi ván của nhà Con (bao gồm kéo bài) là Chẵn thì sẽ là Chẵn.
Cái bài chuẩn 1 đền 3.5 Tổng hai lá bài đầu của nhà Cái là 8 hoặc 9 điểm thắng nhà Con sẽ là Cái bài chuẩn.
Con bài chuẩn 1 đền 3.5 Tổng hai lá bài đầu của nhà Con là 8 hoặc 9 điểm thắng nhà Cái sẽ là Con bài chuẩn.
Đôi bất kỳ 1 đền 5 Hai lá bài đầu của nhà Cái hoặc Con có điểm số giống nhau sẽ là Đôi bất kỳ.
Đôi hoàn mỹ 1 đền 25 Hai lá bài đầu của nhà Cái hoặc Con có điểm số và nước bài giống nhau sẽ là Đôi hoàn mỹ.
Con Long Bảo 1 đền 30 Điểm số chênh lệch giữa nhà Cái Con, tối đa 1 đền 30
Cái Long Bảo 1 đền 30 Điểm số chênh lệch giữa nhà Cái Con, tối đa 1 đền 30
Super6 1 đền 12 Nhà Cái dựa vào loại bài 6 điểm thắng nhà Con

● Hòa, đặt cược (Con bài chuẩn/Cái bài chuẩn), bất luận kết quả đặt cược hòa nhau bởi loại (Bài chuẩn/không phải bài chuẩn) thì đều sẽ thua tiền cược.

● Quy tắc Con Long Bảo/Cái Long Bảo

Trong quy tắc phát bài của Baccarat cổ điển, nếu người chơi tiến hành đặt cược Cái Long Bảo hoặc Con Long Bảo thì sẽ dựa theo tình huống thắng khác nhau để tiến hành kết toán, đồng thời cũng có thể cược nhà Cái hoặc nhà Con. Tỉ lệ đền của Long Bảo sẽ dựa theo tình hình số điểm của đối phương, khi đó tỉ lệ đền sẽ khác, nhiều nhất là gấp 30 lần, đồng thời số tiền thắng sẽ không thu tiền lai. Khi cược một trong hai bên thắng đồng thời phù hợp một trong hai điều dưới đây thì sẽ nhận được điểm thắng:

 1. Cược bên thắng (không phải bài chuẩn) thì phải vượt qua 4 điểm trở lên.
 2. Cược bên thắng có hai lá bài cộng lại là 8 điểm hoặc 9 điểm (bài chuẩn), sẽ được nhận thưởng với tỉ lệ 1 : 1.
 3. Khi cược thua hoặc hòa hoặc thắng dưới 3 điểm thì sẽ thua tiền cược, nhưng nếu như đôi bên đều là 8 điểm hoặc 9 điểm (bài chuẩn) đồng thời hòa nhau thì sẽ được hoàn trả tiền cược.

Không phải bài chuẩn:

 1. Tổng số điểm hai lá bài đầu cộng lại từ 7 điểm (bao gồm 7 điểm) trở xuống thì không phải bài chuẩn.
 2. Tất cả các trường hợp có 3 lá bài đều không phải là bài chuẩn.

Bài chuẩn:

 1. Hai lá bài đầu cộng lại là 8 điểm hoặc 9 điểm.
● Biểu tỉ lệ Cái Long Bảo/Con Long Bảo
Tình huống thắng Tỉ lệ
Bên thắng dùng (không phải bài chuẩn) thắng 9 điểm 1 đền 30
Bên thắng dùng (không phải bài chuẩn) thắng 8 điểm 1 đền 10
Bên thắng dùng (không phải bài chuẩn) thắng 7 điểm 1 đền 6
Bên thắng dùng (không phải bài chuẩn) thắng 6 điểm 1 đền 4
Bên thắng dùng (không phải bài chuẩn) thắng 5 điểm 1 đền 2
Bên thắng dùng (không phải bài chuẩn) thắng 4 điểm 1 đền 1
Bên thắng dùng (bài chuẩn) để thắng 1 đền 1
(bài chuẩn) Hòa Hồi tiền cược

Ví dụ so sánh:

  1. Nhà Con 9 điểm Nhà Cái 5 điểm● Nhà Con thắng, cược (Con Long Bảo) bên thắng (không phải bài chuẩn) thắng 4 điểm, khi kết toán (1 đền 1).
  1. Nhà Con 6 điểm Nhà Cái 9 điểm● Nhà Cái thắng, cược (Cái Long Bảo) bên thắng (không phải bài chuẩn) điểm số cách nhau không quá 3 điểm nên sẽ thua hết số tiền cược.
  1. Nhà Con 9 điểm Nhà Cái 8 điểm● Nhà Con thắng, cược (Con Long Bảo) bên thắng (bài chuẩn), kết toán (1 đền 1).
  1. Nhà Con 7 điểm Nhà Cái 7 điểm● Hòa, cược (Con/Cái Long Bảo) đôi bên (không phải bài chuẩn) Hòa thì thua tiền cược.
 1. Nhà Con 8 điểm Nhà Cái 8 điểm● Hòa, cược (Con/Cái Long Bảo) Bên cược (bài chuẩn) hòa thì hồi lại tiền cược.

Chú ý: Tài/Xỉu, Con Lẻ/Con Chẵn/Cái Lẻ/Cái Chẵn, 30 ván trở lên (không bao gồm ván 30) sẽ không thể đặt cược, khung đặt cược sẽ chuyển thành màu xám đen.Hạn mức đặt cược của vị trí Tài/Xỉu, Con lẻ/Con chẵn/Cái lẻ/Cái chẵn và vị trí Nhà Con/Nhà Cái là giống nhau.
Hạn mức đặt cược của vị trí Con lonng bảo/Cái long bảo và vị trị Hòa là giống nhau.

● Giới thiệu về bảng kết quả (Road)
Sơ lượt: Road của Baccarat là nói về kết quả của mỗi ván bài đã qua.Thông qua kết quả của các ván bài trước, bạn có thể phán đoán ra kết quả ván bài sau, đồng thời cũng có thể quyết định đặt cược nhà Cái hoặc nhà Con ở ván kết tiếp, đây là một phương pháp được đông đảo người chơi Baccarat tham khảo. Thời kỳ đầu thập niên 70 Casino Lisboa đã phát minh ra Small Road. Không lâu sau, giữa kỳ thập niên 70 một Dealer của Casino Lisboa đã phát hiện ra một Road mới, và phát hiện này được đặt tên là “Big Eye Road”. Sau đó có người dựa theo cơ bản Big Road và Small Road phát minh ra “Cockroach Road”.1. Ghi chép kết quả mở bàiDấu chấm màu đỏ ở góc trên bên trái biểu thị xuất hiện nhà Cái đôi, dấu chấm màu xanh ở góc dưới bên phải biểu thị xuất hiện nhà Con đôi, nếu xuất hiện cùng lúc dấu chấm màu đỏ ở góc trên bên trái và dấu chấm màu xanh ở góc dưới bên phải thì biểu thị nhà Cái đôi và nhà Con đôi. Bấm chọn nút chuyển đổi kết quả mở bài, có thể kiểm tra xem điểm số của bên thắng. Nếu kết quả thắng là bài chuẩn sẽ được biểu thị bởi hình tròn đặc ruột, kết quả thắng không phải là bài chuẩn sẽ được biểu thị bởi hình tròn rỗng ruột.2. Big RoadBảng điểm được sử dụng nhiều nhất là “Big Road”, vì mỗi một ván kết quả đều ghi lại, mở “Cái” thì dùng màu đỏ hiển thị, còn “Con” thì dùng màu xanh. Dựa theo trình tự xuất hiện “Cái” và “Con”. Trong “Big Road” sẽ biểu hiện “Cái” một dãy và “Con” một dãy, nếu Cái Con xuất hiện chéo nhau thì màu đỏ biểu hiện là Cái thắng, màu xanh biểu hiện Con thắng. Góc trên bên trái xuất hiện dấu chấm màu đỏ tức là nhà Cái đôi, góc dưới bên phải xuất hiện dấu chấm xanh tức là nhà Con, Nếu đồng thời xuất hiện 2 Cái, góc trên đỏ góc dưới xanh thì tức là cả 2 nhà đều có đôi trong ván đó. Trường hợp “Hòa” thì biểu thị bằng dấu X màu xanh lá trong kết quả mở thưởng, nếu nhà Cái là “Super6” thì biểu thị bằng cách thêm chữ số 6 vào bên trong vòng tròn đỏ trong kết quả mở thưởng.3. Big Eye RoadDựa theo bảng điểm của “Big Road” để tham khảo tạo ra bảng điểm “Big Eye Road”. Đầu tiên là đánh dấu một điểm của “Big Road” từ cột 2 dòng 2 để bắt đầu tham khảo. Nếu như vị trí bảng điểm “Big Road” trên không có xuất hiện (nhà Cái) hoặc (nhà Con), thì sẽ dựa vào cột 3 dòng 1 làm điểm bắt đầu để tham khảo.Ảnh minh họa:(Trước tiên sẽ dựa vào điểm 01 làm điểm tham khảo, nếu như điểm 01 không phải nhà Cái hoặc nhà Con thì sau đó sẽ dựa vào điểm 02 làm điểm tham khảo).
● Quy tắc khoanh vòng màu xanh Big Eye Road
1. Đường thẳng: 2. Đổi cột:
(Dựa theo điểm tham khảo mới nhất của Big road, bằng phương thức đối chiếu cột trước, cột trước không có kết quả thì sẽ khoanh vòng màu xanh Big Eye road). (Dựa theo điểm tham khảo mới nhất của Big road, đối chiếu cột trước với cột trước đó có thẳng hàng hay không, không thẳng hàng thì sẽ khoanh vòng màu xanh Big Eye road).
● Quy tắc khoanh vòng màu đỏ Big Eye Road
1. Đường thẳng: 2. Đổi cột:
(Dựa vào điểm mới nhất của Big road để tham khảo, bằng phương thức đối chiếu cột trước, bất luận kết quả là nhà Cái hoặc nhà Con thì sẽ khoanh màu đỏ Big Eye road). (Dựa vào điểm mới nhất của Big road để tham khảo, bằng phương thức đối chiếu cột trước, nếu cột trước có từ 2 hoặc 2 dòng trở lên không có kết quả thì sẽ khoanh màu đỏ Big Eye road). (Dựa vào điểm mới nhất của Big road làm điểm tham khảo, đối chiếu cột trước với cột trước đó có thẳng hàng hay không, nếu cột trước đó hàng thì sẽ khoanh màu đỏ Big Eye road).

4. Small RoadDựa theo bảng điểm của “Big Road” để tham khảo tạo ra bảng điểm “Small road”. Đầu tiên là đánh dấu một điểm từ cột 3 dòng 2 của “Big Road” để bắt đầu tham khảo. Nếu như vị trí bảng điểm “Big Road” trên không có xuất hiện (nhà Cái) hoặc (nhà Con), thì sẽ dựa vào cột 4 dòng 1 làm điểm bắt đầu để tham khảo.Ảnh minh họa:(Trước tiên dựa vào điểm 01 làm điểm tham khảo, nếu điểm 01 không phải nhà Cái hoặc nhà Con,thì dựa điểm 02 để tham khảo)

● Quy tắc khoanh màu xanh Small Road
1. Đường thẳng: 2. Đổi cột:
(Dựa vào điểm mới nhất của Big road để tham khảo, bằng phương thức đốichiếu 2 cột trước, nếu 2 cột trướckhông có kết quả thì sẽ khoanh màu xanh Small road). (Dựa vào điểm mới nhất của Big road để tham khảo, đối chiếu cột trước với3 cột trước đó có thẳng hàng hay không, nếu không thẳng hàng thì sẽ khoanh màu xanh Small road).
● Quy tắc khoanh màu đỏ Small Road
1. Đường thẳng: 2. Đổi cột:
(Dựa vào điểm mới nhất của Big road để tham khảo, bằng công thức đối chiếu 2 cột trước, 2 cột trước bất luận kết quả là nhà Cái hoặc nhà Con thì sẽ khoanh màu đỏ Small road). (Dựa vào điểm mới nhất của Big road để tham khảo, bằng phương thức đối chiếu 2 cột trước, nếu 2 cột trước có từ 2 hoặc 2 dòng trở lên không cókết quả thì sẽ khoanh màu đỏ Small Road). (Dựa vào điểm mới nhất của Big road để tham khảo, đối chiếu cột trước với 3 cột trước đó có thẳng hàng hay không, nếu hai cột thẳng hàng thìkhoanh màu đỏ Small Road).

5. Cockroach RoadDựa theo bảng điểm của “Big Road” để tham khảo tạo ra bảng điểm “Cockroach Road”. Đầu tiên là đánh dấu một điểm từ cột 4 dòng 2 của “Big Road” để bắt đầu tham khảo. Nếu như vị trí bảng điểm “Big Road” trên không có xuất hiện (nhà Cái) hoặc (nhà Con), thì sẽ dựa vào cột 5 dòng 1 làm điểm bắt đầu để tham khảo.Ảnh minh họa:(Trước tiên sẽ dựa vào điểm 01 làm điểm tham khảo, nếu như điểm 01 không phải nhà Cái hoặc nhà Con thì sau đó sẽ dựa vào điểm 02 làm điểm tham khảo).

● Quy tắc khoanh đường chéo màu xanh Cockroach Road
1. Đường thẳng: 2. Đổi cột:
(Dựa vào điểm mới nhất của Big road để tham khảo, bằng phương pháp đối chiếu 3 cột trước, 3 cột trước không có kết quả thì sẽ khoanh đường chéo màu xanh Cockroach Road). (Dựa vào điểm mới nhất của Big road để tham khảo, đối chiếu cột trước với 4 cột trước đó có thẳng hàng hay không, nếu không thẳng hàng thì sẽ khoanh đường chéo màu xanh Cockroach Road).
● Quy tắc khoanh đường chéo màu đỏ Cockroach Road
1. Đường thẳng: 2. Đổi cột:
(Dựa vào điểm mới nhất của Big road để tham khảo, bằng phương thức đối chiếu 3 cột trước, 3 cột trước bất luận kết quả là “nhà Cái” hoặc “nhà Con” thì sẽ khoanh đường chéo màu đỏ Cockroach Road). (Dựa vào điểm mới nhất của Big road để tham khảo, bằng phương thức đối chiếu 3 cột trước, nếu 3 cột trước có từ 2 dòng hoặc 2 dòng trở lên không có kết quả thì sẽ khoanh đường chéo màu đỏ Cockroach Road). (Dựa vào điểm mới nhất của Big road để tham khảo, đối chiếu cột trước với 4 cột trước đó có thẳng hàng hay không nếu hai cột thẳng hàng thì khoanh đường chéo màu đỏ Cockroach Road).

6. Cái hỏi đường, Con hỏi đườngChức năng này chủ yếu dùng để dự đoán khi ván kế tiếp ra “Cái” hoặc “Con” thì Big Road, Big Eye Road, Small Road, Cockroach Road sẽ hiển thị các Road tiếp theo của các bảng điểm là gì. Làm như vậy sẽ giúp cho người chơi nhanh chóng phán đoán ra nên đặt cược nhà nào cho ván kế tiếp.Ảnh minh họa:

● Chú ý !! (tiến hành đặt cược khi không sử dụng phím xác nhận đặt cược)
 1. Khi bạn đang tiến hành đặt cược trong Casino thì bạn cũng có thể đặt cược những thể loại trò chơi khác như thể thao, hoặc cũng có thể rút tiền và chuyển khoản đến những sân chơi khác. Khi thời gian đặt cược kết thúc, hệ thống sẽ tự động nhận định số dư hiện tại có đủ để đặt cược hay không, nếu không đủ thì đơn cược sẽ không thành công.
 2. Nếu số dư của bạn chỉ có 200, đặt cược Baccarat 200 trước, sau đó đặt cược Mi Baccarat 200, thời gian đặt cược Mi Baccarat kết thúc trước thì đặt cược Mi Baccarat thành công, đặt cược Baccarat thất bại.
● Phạm vi quy tắc trò chơi
 1. Nếu trong trò chơi mà gặp trường hợp kết nối mạng không ổn định dẫn đến tình trạng hình ảnh hiển thị bị ngắt quãng hoặc bị trì hoãn, thì lúc đó người chơi hãy chọn ngưng đặt cược hoặc thoát khỏi trò chơi để đăng nhập lại, nếu như đã đặt cược rồi thì vẫn được xem là đơn cược hợp lệ.
 2. Nếu trong trò chơi mà Dealer không cẩn thận rút ra 2 lá bài cùng một lúc thì bất luận bài đã scan hay chưa, thì Dealer sẽ dựa theo thứ tự mà scan lại và tiếp tục trò chơi, đơn đã cược đều được xem là đơn cược có hiệu lực.
 3. Nếu trong trò chơi mà gặp trường hợp máy scan sai loại bài, hoặc Dealer chia bài sai thứ tự. Trong trường hợp này nếu Dealer không kịp thời phát hiện ra sai xót thì người chơi có quyền lựa chọn có nên tiến hành đặt cược hay không. Đối với tất cả đơn đã cược của ván bài này đều được xem là đơn cược hợp lệ.
 4. Trong trường hợp thời gian đặt chưa kết thúc nhưng Dealer không cẩn thận đã tiến hành mở bài, bất luận là đã mở ra bao nhiêu lá bài thì toàn bộ đơn cược của ván bài này sẽ không được tính, đồng thời sẽ kết thúc khay bài này và bắt đầu một ván mới.
 5. Nếu trong trò chơi mà Dealer không cẩn thận chia bài bị sai (khi không cần thêm bài mà Dealer lại thêm bài), bất luận lá bài đó đã hoặc chưa được mở ra thì lá bài đó sẽ được xem là lá bài thứ 1 của ván sau, những đơn cược trong ván đó vẫn được xem là đơn cược hợp lệ.
 6. Nếu trong trò chơi mà vì lý do sai xót của Dealer hoặc kết quả scan bị sai loại bài làm ảnh hưởng đến kết quả kết toán, thì trang mạng của chúng tôi sẽ dựa theo kết quả chính xác để tiến hành kết toán lại.
 7. Nếu trò chơi đang tiến hành nhưng do trang mạng, thiết bị hiện trường của chúng tôi làm mất kết nối, xin quý khách vui lòng đợi phục hồi rồi sẽ tiếp tục chia bài của ván chưa hoàn thành, toàn bộ đơn cược ván đó sẽ được xem là hợp lệ.
 8. Toàn bộ bảng điểm của casino chúng tôi cung cấp chỉ dùng cho mục đích tham khảo, nếu như đường dây mạng quốc tế hay các nhân tố khác làm ảnh hưởng đến bảng điểm hiển thị sai, thì tất cả kết quả của trò chơi sẽ được chúng tôi dựa theo kết quả mở bài của đoạn ghi hình trò chơi làm chuẩn.
 9. Khi trò chơi đang được tiến hành nhưng phần mềm ứng dụng xảy ra lỗi dẫn đến tình trạng không thể tiếp tục ván bài, trong trường hợp này khi ván bài đã mở bài thì đơn cược vẫn sẽ được tính, tiếp tục hoàn tất ván bài, chúng tôi sẽ dựa vào kết quả ghi hình để tiến hành kết toán ván bài đó. Nếu ván bài vẫn chưa được mở bài thì đơn cược sẽ không được tính. Nhằm mục đích biểu thị tính công bằng thì chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ đoạn ghi hình quá trình tắt mở ứng dụng.
 10. Đối với các vấn đề tranh chấp thì sẽ được casino chúng tôi bảo lưu lại tất cả các kết quả sửa đổi cũng như kết quả giải quyết cuối cùng.
 11. Casino của chúng tôi có quyền bảo lưu sửa đổi, hủy bỏ hoặc ngưng mọi hình thức đặt cược bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, cũng không cần có bất kỳ lời giải thích nào.
 12. Các chức năng đặt cược và giao dịch trong máy chủ của trang mạng sẽ được sao lưu lại trong mỗi hạng mục của casino chúng tôi. Nếu hội viên có cung cấp dữ liệu để so sánh với dữ liệu trong kho dữ liệu của chúng tôi bảo lưu gặp phải bất kỳ sự khác biệt, thì tất cả sẽ dựa theo dữ liệu của công ty chúng tôi làm chuẩn.
 13. Nếu cố ý sử dụng phần mềm Add-on thực hiện các hành vi không chính đáng để có được điểm số thì tất cả những điểm số đó sẽ không được tính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *